(لطفا" به آرشیو مطالب و ادامه مطلب هم توجه کنید )
 قلدر
قلدر 

خروس لاری سفید  نسل  اندر نسل میدان زده بنام قلدر دو ونیم رو به سه دانگ  هر جای حریفش رو بگیره خار و چوب رو همزمان  و محکم میزنه امسال آمادش کردیم ولی کسی باهاش نجنگوند رفت برای جوجه کشی چشم چیل خسک رو تو کسو کور کرد تاجش رو هم سوراخ کرد

|+| نوشته شده توسط شهاب در شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۴  |
 نسل خسک
 

این جوجه هم برادر ناتنی خروسهای خسک پایینه همه این خسکها مال دوستم پوریا ست که اجازه داد عکسهاشونو تو وبلاگ بزارم

|+| نوشته شده توسط شهاب در چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳  |
 نسل خسک
 

چیل برادر خسک پایین این هم خسک بود تاج و لالکش رو بریدیم خوب خار میزنه

|+| نوشته شده توسط شهاب در چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳  |
 تاج خسک
خسک 

خسک چیل سه دانگ و ربع یک چشم کور شگردا خار زن 10ماهه

|+| نوشته شده توسط شهاب در چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳  |
 ریش
 

جوجه لاری ریش روبه به سه دانگ نسل خارزن تازه بانگ آمده

|+| نوشته شده توسط شهاب در شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳  |
 گرز

گرز 

لاری اصیل سه و نیم روبه چهار دانگ بالا جنگ چوب محکم و خار دقیق میزنه 

|+| نوشته شده توسط شهاب در شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳  |
 دستگاه جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی دست ساز رو دوستم برام درست کرد

|+| نوشته شده توسط شهاب در شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۳  |
 سلطان سلیمان
سفید ریش 

خروس سفید ریش افغان اصیل (4.15)روبه چهار دانگ و نیم نسل سلطان سلیمان پدر این خروس چیل زمستان92 در کرمان دو میلیون میدان تمام تاوان زد


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط شهاب در چهارشنبه سوم دی ۱۳۹۳  |
 خروس لاری اصیل بنام شلاق

شلاق 

خروس چیل لاری اصیل  چهاردانگ بسیارعالی وباشگرد بالا

|+| نوشته شده توسط شهاب در شنبه هشتم آذر ۱۳۹۳  |
 لاری اصیل بنام شیطان

 

لاری اصیل سه ونیم رو به چهار دانگ(3.75)قلم پاش پولک داره دقیق زن از نسل قهرمان  خودش معرف همه چیز هست


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط شهاب در سه شنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۳  |
 زنبور
زنبور

خروس لاری اصیل بنام زنبور۵/۲ دانگ  قلم پاش پولک داره در حد چرخ خیاطی خار میزنه بالا جنگ و بی دست زن صاحب نام و برای خیلی ها شناخته شده است نسل اندر نسل این حیوان قهرمانی کردند

|+| نوشته شده توسط شهاب در یکشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۳  |
 مرغ افغانی اصیل
نسل سلطان سلیمان

مرغ افغانی اصیل نسل سلطان سلیمان ،همه نسل این مرغ میدون رفتند صاحب نام هستند

|+| نوشته شده توسط شهاب در یکشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۳  |
 نسل ترک و پاکستانی

 

فجوجه پرمرغی ترک و مرغ پاکستانی بنام ظالم خواهر خروسی که به لنگه فرستادم (چهارمین عکس)  فروخته شد به میناب


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط شهاب در شنبه چهارم مرداد ۱۳۹۳  |
 نسل پرمرغی
پرمرغی

جوجه های پرمرغی پاکستانی و نوه پرمرغی ترک

|+| نوشته شده توسط شهاب در شنبه چهارم مرداد ۱۳۹۳  |
 نسل ترک
نسل ترک

جوجه های دو ماهه صابونی ترک که به بندرلنگه فرستادم و نوه پرمرغی ترک

|+| نوشته شده توسط شهاب در جمعه سوم مرداد ۱۳۹۳  |
 نسل ترک و پاکستانی

جوجه پرمرغی ترک و مرغ اصیل پاکستانی بنام ظالم فرستادم بندرلنگه

|+| نوشته شده توسط شهاب در سه شنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۳  |
 مرغ سیاه نسل پاکستانی اصیل
 نسل پاکستانی

مرغ سیاه پاکستانی اصیل  خواهر مرغ پرطوسی(عکس پنجم)مادری مرغ پرطوسی پاکستانی بنام عقرب و پدری خروس صابونی پاکستانی 3میدان زده بنام پهلوان از نظر جثه کوچیکه ولی جوجه هاش خوب هستن

|+| نوشته شده توسط شهاب در یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۲  |
 لاری5 ماه و نیمه
 

جوجه لاری اصیل مادری کرکس و پدرش صابونی تورشت زیر15دقیقه میدون زد

|+| نوشته شده توسط شهاب در شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۲  |
 خروس لاری ریش بنام زبل خان

مرغ و خروس ریش  خروس ریش خارزن  از نسل لاری سه و نیم دانگ مرغ ریش هم مادرش لاری و پدرش سندی

|+| نوشته شده توسط شهاب در شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۲  |
 لالکی تاج خسک

جوجه نه ماهه لالکی تاج خسک دو رگه  پاکستانی و لاری سه بار کسو شده پرپا مثل پدرش و شگرد به مادرش رفته عکس پدرش رو تو ادامه مطلب گداشتم پدرش رو آقا داوود از زاهدان فرستاد


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط شهاب در شنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۹۲  |
 مرغ پاکستانی

مرغ پرطوسی هفت ماهه پاکستانی از نسل عقرب و پهلوان

|+| نوشته شده توسط شهاب در چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲  |
 پاکستانی اصیل
نسل ظالم و پهلوان

خروس هشت ماهه پاکستانی 3دانگ از نسل ظالم و پهلوان،فرستادم به بندر لنگه و یک میدان هم در بندر لنگه برای دوستم زده نوه پرطوسی6میدان زده برادر خروس قرمز(چهارمین عکس) بسیار خارزن

|+| نوشته شده توسط شهاب در شنبه یکم تیر ۱۳۹۲  |
 سندی
سندی

خروس چیل پرمرغی سندی ۳دانگ ۱میدان زده بسیار خارزن فروخته شد به میناب


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط شهاب در پنجشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۲  |
 مرغ سیاه سندی و پاکستانی
کلاغ

مرغ سندی و پاکستانی رو به شهرکرد برای آقای صابری فرستادم از نسل بسیار خارزن

|+| نوشته شده توسط شهاب در یکشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۱  |
 مرغ لاری
لاری

این مرغ زیره ای لاری رو به میناب فروختم

|+| نوشته شده توسط شهاب در شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۱  |
 پاکستانی اصیل

 

جوجه 6ماهه پاکستانی اصیل3دانگ فوقالعاده خارزن نسل پدری صابونی۳میدان زده بنام پهلوان و نسل مادری جوجه مرغ زیره ای بنام ظالم دختر پرطوسی۶میدان زده فرستادم به بندر لنگه که اونجا سر کل انداختن(لجبازی)جنگوندن ،که میدان رو تو نیم ساعت با درنظر گرفتن آب و توی هفت ماهگیش یک میدان دیگه هم توی هشت ماهگی خروس یک چشم کور پاکستانی7میدان زده رو توی25دقیقه زد دوستم در بندر لنگه  که این خروس رو براش فرستادم برادر این خرس رو میخواد عکس برادرش رو تو ادامه مطلب گذاشتم


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط شهاب در چهارشنبه نهم اسفند ۱۳۹۱  |
 جوجه لاری اصیل

این جوجه لاری جوجه دوستم پوریا است ۴دانگ بسیار عالی واقعا"ماشاالله داره


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط شهاب در چهارشنبه نهم اسفند ۱۳۹۱  |
 صابونی
 

 

 

 

جوجه ۱۰ماهه صابونی از پدری ترک و مادری لاری،۵/۳دانگ، پرشگرد،پرپا، قلم سبز،چندبار کسو شده شگردش بسیار عالیه عکس برادر ناتنیشو تو ادامه مطلب گذاشتم که از پدری باهم برادر هستن صابونی رو فرستادم بندر لنگه


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط شهاب در دوشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۱  |
 زنبور
زنبور

خروس سندی ۳دانگ پرپا ۴میدان زده ویک میدان مساوی داشته فروخته شد به بچه های بندر لنگه


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط شهاب در شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۱  |
 پرمرغی یک چشم کور
ترک

پرمرغی ترک یک چشم کور پر شگرد با چوبهای خشک و بسیار محکم3/5دانگ4میدان زده

 

 


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط شهاب در شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۱  |
 
 
 
بالا